Motto: „Naše děti se rodí ve snech zítřka, do kterých my dospělí
nemůžeme vstoupit ani v nejskrytějších snech.“ Chalíl Džibrán


Celodenní výchovně-vzdělávací eko-program pro žáky 1. stupně základních škol v prostředí archeologicky významných moravských jeskyních a okolní přírodě. Během netradiční návštěvy jeskyně a celodenního putování přírodou s tematickými stanovišti si žáci osvojí praktické dovednosti spojené s pobytem v přírodě, získají představu o životě v pravěkých dobách a dozvědí se zajímavosti o přírodním a společenském vývoji v kontrastu současné moderní civilizace.

Program Kořeny života vytváří a odborně zastřešují zástupci občanského sdružení Jeskynní tep o.s. (www.jeskynnitep.webnode.cz), ve spolupráci se zástupci Správy jeskyní ČR (www.jeskynecr.cz), Agenturou pro ochranu přírody a krajiny ČR - Krajské středisko Olomouc (www.olomouc.nature.cz) a dalšími spřízněnými organizacemi. Projekt Kořeny života podporuje Mezinárodní benefiční festival v jeskyních CAVE BEAT (www.cave-beat.org), jehož cílem je objevování, osvěta a oslava „přírody, člověka a umění“.

2012 - vznik projektu – příprava metodiky, trasování jeskynních stanovišť a okolní přírody, spolupráce Jeskynní tep o.s. (Mgr. Zdeněk Vilímek - statutární zástupce, autor, metodik a vedoucí projektu, pedagog aktivit v jeskyni a okolní přírodě), Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR (RNDr. Jiří Šafář - vedoucí Krajského střediska Olomouc, odborný garant a metodik, pedagog aktivit v jeskyni a okolní přírodě) a Správy jeskynní ČR (RNDr. Jaroslav Hromas - ředitel SJČR, organizační a odborná záštita v rámci aktivit v jeskyních).

2012 / 2013 - Záštita projektu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR, www.msmt.cz)

2013 – pilotní ověření projektu ve třech jeskyních na Moravě ve spolupráci se třemi základními školami.

 

Program Kořeny života 2013

3.5.2013  Mladečské jeskyně a přírodní rezervace Třesín u Mladče (okres Olomouc). ZŠ Litovel, Jungmanova 655, 784 01 Litovel, www.zsjl.cz, žáci 4.-5.ročníku.

20.5.2013  Zbrašovské aragonitové jeskyně a přírodní rezervace Hůrka u Hranic na Moravě. ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko p.o., Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice,  www.stru.hranet.cz, žáci 4. ročníku.

14.6.2013  Sloupsko-šošůvské jeskyně a CHKO Moravský kras u obce Sloup v Moravském krasu. ZŠ Sloup, Sloup 200, 679 13 Sloup, www.zssloup.net, žáci 5. ročníku.

V roce 2013 se pilotního ověření metodiky zúčastnilo celkem 100 žáků ze tří výše uvedených základních škol.