3.5.2013 Mladečské jeskyně - ZŠ Litovel

03.04.2013 01:07

Pilotní spuštění výchovně-vzdělávacího a ekologického projektu Kořeny života proběhne v pátek 3.5.2013 v Mladečských jeskyních a okolní přírodě NPP Třesín. Celodenní akce se zúčastní vybraná škola ZŠ Litovel (www.zsjl.cz), která se s nadšením podílí i na dalších projektech s enviromentální tématikou. Na žáky 4. a 5. třídy ZŠ čeká 6 tématických stanovišť, kde získají zážitkovou formou nové informace o vzniku života na Zemi a vývoji člověka, o životě v přírodě i v jeskyních, o umění a v neposlední řadě o zdraví. Z. Vilímek, Jeskynní tep, o.s.